Löneuppgifter

Tack för din insats för Lennandia!

Fyll i nedanstående uppgifter

Vi betalar överenskommet arvode månaden efter uppdraget utfördes. Arvodet är inklusive semesterersättning om inget annat överenskommits.

Exempel: Du gjorde ett jobb under oktober månad och rapporterade detta i formuläret senast 31 oktober. Då betalas ersättningen ut 25 november, eller närmast föregående bankdag om 25 infaller på en dag då bankerna är stängda.

Specificera ditt arbete och datum för utfört uppdrag
Click or drag a file to this area to upload.
Detta gäller enbart om du har ansökt om och/eller fått jämkningsbesked från Skatteverket.

Lennandia Advertising AB sparar personuppgifter för att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar den personuppgiftsansvarige i enlighet med Dataskyddsförordningen artikel 6c.