Webb knyter samman koncernen

Kund: Inteno Group AB
Webbplats: intenogroup.com

Inteno Group är en ledande europeisk teknikleverantör inom den snabbväxande bredbandsmarknaden. Huvudkontoret finns i Sverige med dotterbolag runt om i Europa.

Lennandia har arbetat med varumärket under många år och bland annat gjort grafiska koncept för deras två bolag Genexis och IOPSYS. Dessutom fick vi uppdraget att ta fram Inteno Groups nya webbplattform. En tydlig och lättnavigerad sidstruktur som medvetet frångår känslan av teknik och hårdvara till att mer andas investment. Det fanns också önskemål om att luta sig mot ägarbolaget Accent Equitys webbprofil med rörliga bakgrunder, med mera. Vi adderade ett grafiskt linjemönster som symboliserar de olika bolagen under Inteno Group och noder som binder dem samman. Dessa återkommer också på en av webbens undersidor där vi skapat en interaktiv bolagshistorik där vi ser hur linjerna knyts samman över tid.