Välkommen till Blekinges bank

Kund: Länsförsäkringar Blekinge
Webbplats: delarmedsig.se

När Länsförsäkringar Blekinge skulle marknadsföra sin bankverksamhet, så landade positioneringsarbetet i huvudrubriken ”Blekinges bank”. Helt enkelt för att ingen annan av storbankerna är lika lokalt förankrade i Blekinge med kontor, medarbetare och (inte minst) företagsledning. Under den rubriken gjordes sedan två inriktningar; en mot privatkunder och en mot företag. Eftersom banken är den snabbast växande i Sverige knöts även en rekryteringsannons till kampanjen. Övriga komponenter var reklamfilmer i TV4 och på sociala medier, spotar för utomhus- och bussreklam samt filmer av bankens medarbetare anpassade för sociala medier. Allt rörligt material samlades även på kampanjsidan delarmedsig.se

Lennandia tog även fram annonser och banners, samt gjorde ett stort bankreportage i Länsförsäkringar Blekinges kundtidning Närhet. En annorlunda del av kampanjen var att låta två bankrådgivare få skriva en ekonomispalt i gratistidningen Succé Blekinge!