Livskvalitet i skärgården

Kund: Trummenäs udde

Trummenäs Udde är ett nytt villaområde i skärgården. För att marknadsföra möjligheterna med de 83 havsnära skärgårdstomterna så tog Lennandia fram en marknadsstrategi tillsammans med ägarna. Mediamixen innehöll det mesta, från koncept till webbfilmer. Från kampanjstart till att alla tomter var bebyggda tog endast fem år.