Närhet i brevlådan

Kund: Länsförsäkringar Blekinge

Två gånger om året utkommer Länsförsäkringar Blekinges kundtidning Närhet. Den delas ut gratis till alla hushåll i Blekinge (72 000 ex), samt finns att hämta på lokalkontoren för den som vill. I tidningen speglas verksamheten, aktuella händelser, försäkringskunder och medarbetare i ord och bild. Lennandia sköter hela produktionen i redaktionellt samråd med Länsförsäkringar Blekinge. Tidningen Närhet finns även i digital utgåva.