Från 1843 mot framtiden

Kund: Länsförsäkringar Blekinge

2018 var det 175 år sedan Länsförsäkringar Blekinge bildades, eller ”Brandstodsbolag för Blekinge Län för hus och lösöre å landet” som det hette inledningsvis. Lennandia arbetade på olika sätt med att skapa uppmärksamhet runt bolagets jubileum. Bland annat genom att producera en grafisk tidslinje och en tillhörande film som speglar bolagets resa från då till nu. Det gjordes även annonser och TV-sända reklamfilmer som tar fart i 1843, men landar i nutiden och speglar den teknikutveckling som skett de senaste 175 åren.