Bilden av infrastruktur

Kund: Affärsverken

Affärsverken i Karlskrona är ett mångsidigt bolag som levererar olika former av infrastruktur; energi, kommunikation, avfallstjänster med mera. Lennandia fick förtroendet att skapa en bildbank för bolagets samtliga verksamheter. Totalt rör det sig om ett tusental foton. I projektarbetet ingick casting av statister, att hitta fotomiljöer, jobba med styling och rekvisita, planera scener och upprätta avtal.