Återbäring

Kund: Länsförsäkringar Blekinge
Webbplats: delarmedsig.se

Lennandia har fått i uppdrag att ansvara för Länsförsäkringar Blekinges marknadsföring, inte minst de kampanjer som handlar om bolagets återbäring. Den röda kuben – hämtad ur Länsförsäkringars logotyp – symboliserar Länsförsäkringar Blekinges alla kunder och delägare som får dela på bolagets överskott de år som varit extra gynnsamma. Förutom annonser, banners, sociala medier och webb är reklamfilmer en betydande del av kommunikationen.