Vi brinner för att hitta rätt väg till målgruppens hjärta

Lennandia har lång erfarenhet av att bygga varumärken och förmedla berättelser. Affärsidén är att skapa kommunikation med lust och logik: att forma budskap som både är relevanta och lustfyllda. Verktygen väljs för att ge mest effekt; film, print, webb och sociala medier.

Alltid med ett tydligt koncept och en röd tråd i valda kanaler. En bra strategi om man vill nå målgruppens hjärta.