Välkommen till Kilströmskaj i Karlskrona, världsarvsstaden som är byggd på öar mitt ute i den Blekingska skärgården. På en av dessa öar, precis intill Saltöbron, byggs ett 40-tal nya lägenheter med generös havsutsikt i flera väderstreck. Det blir tre unika träbyggnader som lånar karaktärsdrag från Karlskronas landmärken och som samtidigt bildar en ny offentlig plats med gröna sluttningar ner mot vattnet.

Projektet Kilströmskaj tar avstamp i platsen som en gång var en egen ö kallad Lilla Holm. Vid 1900-talets början blev den inlemmad i Björkholmen via brofästet till Ekholmsbron. Länge var Lilla Holm bebyggd med bostäder och ett kallbadhus, men bebyggelsen revs och platsen fylldes ut ytterligare i början av 1960-talet.

Detta smultronställe är idealiskt för bostadsbebyggelse med utsikt över sundet och havet i sydväst, samt gångavstånd till Karlskrona centrum och strövområden på Saltö. Tanken med Kilströmskaj är att förstärka Karlskronas stadsbild som en samling öar med egna identiteter genom ett nytt kluster av byggnader, tydligt åtskilda från intilliggande bebyggelse.

Trähus längs kajkanten

 

Kilströmskaj är ett projekt som lyfter fram storskaligt byggande av flerbostadshus i trä. Förutom miljövinsterna med förnyelsebart byggnadsmaterial, innebär träet även en miljömässigt behaglig atmosfär.

Bostäderna är fördelade på tre byggnader, grupperade kring en gemensam gård som öppnar upp sig mot skärgården. Lägenheterna i markplan har egna entréer och privata uteplatser. Övriga lägenheter har inglasade balkonger.

Storleken på lägenheterna varierar mellan tre till fem rum och kök. Dessutom finns små ettor
/bokaler med möjlighet till verksamheter i markplan. Under husen finns gemensamt garage samt förråd och teknikutrymmen. Mot sydväst byggs en offentlig gradäng upp mot gården och på kajen görs plats för en restaurang.

Historisk inspiration

 

Övergången mellan Karlskronas stadsdelar sker ofta abrupt med stora och små hus sida vid sida. På ett liknande sätt förhåller sig husen på Kilströmskaj till sin omgivning. Huskropparna lånar karaktärsdrag av Karlskronas landmärken: kraftfulla geometriska grundformer, knubbiga torn och gavlar, karaktäristiskt formade tak och tydliga siluetter. I de kraftiga byggnaderna finns också spröda detaljer som exempelvis vackert utskurna fönster och sirligt utformade takfötter.

Tanken är att bygga vidare på traditionen med självständiga byggnadsverk utplacerade 
i stadslandskapet. Kilströmskaj framträder på avstånd över vattnet, precis som många andra hus i staden, och bildar sin egen plats.

Karlskrona är en skärgårdsstad med bebyggelse på ett flertal öar och näs. Utbyggnaden har skett successivt sedan staden grundlades i slutet av 1600-talet. Därför saknas sammanhängande stadsstruktur och karaktär på bebyggelsen. Däremot har ofta öarna en egen identitet. Trossö kännetecknas av de raka gatorna och monumentalbyggnaderna kring Stortorget. Björkholmen har den småskaliga varvsarbetarbebyggelsen, Pantarholmen har sin täta bostadsbebyggelse, Brändaholm har sina små trähus och så vidare.

Genom att bilda en grupp av byggnader med
 egen identitet, blir Kilströmskaj en utveckling av det mönster som utmärker Karlskrona.